Працюємо з 08:00 до 20:00
Щодня. Без вихідних!
Телефонуйте зараз!

Договір публічної оферти

Загальні положення

1.1. Дана оферта, є офіційною пропозицією компанії "УКРПРОМТЕХ-спецсталь" (далі - "Продавець"), укласти Договір купівлі-продажу (далі - "Договір"), товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, і розміщує Публічну оферту (пропозицію) на офіційному інтернет-сайті Продавця "https://autoclav.com.ua/" (даля -"Інтернет-магазин");

1.2. Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Замовника на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами;

1.3. Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі шляхом акцептування.

Поняття і визначення

2.1. У даній оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:

 • «Акцепт» - надання Покупцем повної й безумовної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами;
 • «Товар» - предмет створення Договору між Сторонами;
 • «Інтернет-магазин» - відповідно до Закону України «про електронну комерцію», засіб для подання або реалізації товару, роботи або послуги шляхом здійснення електронної угоди;
 • «Продавець» - компанія, яка реалізує товари, представлені через Інтернет-магазин;
 • «Покупець» - фізична особа, що уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче;
 • «Замовлення» - вибір окремих позицій з переліку товарів, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення і проведенні оплати.

Предмет договору

3.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов'язується оплатити і прийняти Товар на умовах даного Договору. Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, в тому числі:

 • вільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині;
 • самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;
 • оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;
 • опрацювання і доставка замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору.

Порядок оформлення замовлення

4.1. Покупець має право самостійно обрати будь-який товар представлений на Сайті Інтернет-магазину, та замовити його, за умови його наявності.

4.2. В будь-якому замовленні, кожен товар може бути представлений у будь-якій кількості.

4.3. При відсутності товару, Менеджер компанії зобов'язаний повідомити Покупця, через доступні засоби зв'язку.

4.4. При відсутності товару Покупець має право замінити його іншим товаром, відмовитися від даного товару, анулювати замовлення.

Порядок оплати замовлення

Накладеним платежем

5.1. Оплата здійснюється після отримання товару у відділенні служб доствки за готівковий розрахунок в гривнях, чи при доставці на вказану адресу.

5.2. Моментом оплати Послуг вважається час зарахування грошових коштів на поточний рахунок Продавця.

5.3. Продавець залишає за собою право анулювати замовлення, якщо кошти не надійшли.

Умови доставки замовлення

6.1. Доставка товарів, придбаних в Інтернет-магазині, здійснюється до відділень транспортних компаній доставки де і здійснюється видача замовлень.

6.2. Разом із замовленням Покупцеві надаються документи згідно законодавства України.

Права та обов'язки сторін:

7.1. Продавець має право у разі порушення Покупцем умов цього договору, в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим договором .

7.2. Покупець зобов'язаний своєчасно оплатити та отримати замовлення згідно умов цього договору.

7.3. Покупець має право:

 • оформити замовлення в Інтернет-магазині;
 • оформити електронний договір;
 • вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

Відповідальність сторін

8.1. Сторони даного Договору несуть відповідальність за предметом і умовами Договору згідно чинного законодавства України.

8.2. Продавець не несе відповідальності за:

 • за зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення;
 • за погіршення якості Послуг, перебої у роботі, що виникли внаслідок причин, що знаходяться поза межами контролю Продавця.
 • за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;

8.3. Покупець повністю відповідальний за збереження своїх особистих даних і за збитки, які можуть виникнути через їх несанкціоноване використання. Продавець не несе відповідальність за дії третіх осіб, які спричинили крадіжку особистих даних.

8.4. У разі настання форс-мажорних обставин, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під форс-мажорними обставинами для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об'єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами.

8.5. Сторони повинні прикласти максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

Інші умови

9.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору лише за умови попередньої публікації його на сайті "https://autoclav.com.ua/".

9.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через мережу Інтернет.

9.3. Покупець надає Продавцю свою згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні ЗУ «Про захист персональних даних». Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення і подальшої оплати товару).

9.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти).

9.5. Фактичною датою електронної угоди між сторонами є дата прийняття умов, відповідно до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію»

9.6. Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.

9.7. Інформація, яку надає Покупець є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно в цілях обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцеві, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків і ін.

Порядок повернення чи обміну товару належної якості

10.1. Згідно чинного законодавства, Покупець має має право повернути або обміняти непродовольчий Товар належної якості у разі, якщо Товар не підійшов за певними параметрами або якщо з інших причин не може бути використаний за призначенням.

10.2. Повернення чи обмін, товарів належної якості здійснюється за рахунок Покупця.

10.3. Законом України "Про захист прав споживачів" передбачено, що протягом 14 днів з моменту оформлення покупки справний товар, тобто товар належної якості, який з будь-яких причин не сподобався покупцю, можна повернути.

10.4. При поверненні Покупцем товару належної якості, Інтернет-магазин повертає йому сплачену за товар грошову суму за фактом повернення товару за вирахуванням компенсації витрат Інтернет-магазину пов'язаних з доставкою товару Покупцеві.

Термін дії договору

11.1.Електронний договір вважається укладеним з моменту одержання Покупцем, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному частиною 6 статті 11 Закону України "Про електронну комерцію".

11.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки товару, шляхом повернення грошових коштів, якщо інше не передбачено даним договором.

11.3. У разі невиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадках передбачених чинним законодавством України. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку.